Perhekoti Iirisrinne
KELA -MUISTILIITTO - OMAISHOITAJAT - SUVANTO RY - SETA

TERVETULOA IIRISRINTEEN KOTISIVUILLE !

Yleistä

Suomi ja Eurooppa ovat nopeasti ikääntymässä. Yksi tapa vastata tähän haasteeseen on kehittää ja toteuttaa ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä ja osallistumista tukevaa toimintaa. Muistisairaan ihmisen selviäminen ja virikkeellinen elämä, ovat nyt innovatiivisten ideointien varassa. Tämän vuoksi kotona selviämisen apuvälineille on tulevaisuudessa suuri tilaus.

Perhekoti Iirisrinteen toiminta

Toiminnan tarkoituksena on edistää ja parantaa muistisairaiden vanhusten elämänlaatua, ehkäistä heidän syrjäytymistään sekä tarjota heille laadukasta ja virikkeellistä toimintaa. Toiminta on kodinomaista jokapäiväisen arjen askareisiin perustuvaa hoitoa ja hoivaa. Asukkaat hoitavat kodin pieniä askareita yhdessä perhehoitajan kanssa.

Hoivakodissa on 4 paikkaa, joten toiminta on pienimuotoista hyvän arjen luomista sekä välittämistä. Toiminta suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa, ja ammattitaitoiset perhehoitajat ohjaavat asukkaita ja auttavat luomaan turvallisen arjen. Toiminnan päätavoitteena on ihmisen tavallisen arjen toteutuminen ja sujuminen mahdollisimman yksilöllisesti. Toiminnassa otamme huomioon ihmisen omat voimavarat ja kyvykkyyden yhteiseen tekemiseen.

Toiminta-ajatus

Perhekoti Iirisrinteen perheessä asuu kodinomaista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat muistisairaat, tutussa ja turvallisessa pienkodissa.

Perhekoti Iirisrinteen tilat

Perhekoti on pien omakotitalo jossa on 4 huonetta, olohuone sekä keittiö ja 2 WC:tä sekä saunaosasto jossa laaja suihkutila. Taloa ympäröi laaja tontti jossa on puutarha sekä pienimuotoinen kasvimaa.

Perhekoti Iirisrinteen henkilökunta

Koulutetut perhehoitajat takaavat asukkaille laadukasta asumista, sekä virikkeellistä toimintaa. Tavoitteenamme on jatkaa ihmisen tavanomaisen arjen sujumista ajattomasti. Päiväohjelmamme koostuu tavallisesta arjesta. Syömme, juomme ja nukumme. Teemme kaikkea mukavaa, mitä kulloinkin keksimme. Toimintamalli on ajatonta.

Iirisrinne sijaitsee maaseudun rauhassa. Taloa ympäröi suuri piha ja tontilta on pääsy myös lähimetsään, kuuntelemaan metsän ääniä. Teemme paljon retkiä, myös naapurissa sijaitsevaan taloon, jossa on kanala. Teemme jokaisen taitojen mukaan käsitöitä ja askartelemme. Hoidamme puutarhaa, keräämme marjoja ja sieniä, kasvatamme kasviksia ja yrttejä. Säilömme ne talven varalle. Teemme kaikkea jokapäiväiseen elämään kuuluvaa toimintaa, kuten ruoanvalmistus, pyykinpesu, siivous ja muu kodissa tehtävä toiminta. Jokainen toimii voimavarojensa mukaisesti.

Toiminnan tarkoitus

Perhekodin tarkoituksena on tuottaa hoivapalveluita muistisairaille henkilöille. Jotka eivät selviydy enää kotona kotipalvelun turvin.

Toiminnan eettisyys

Jokaisella asukkaalla on itsemääräämisoikeus. Perhekodin toimintamme perustuu täysin jokaisen ihmisen turvallisen elämän jatkumiseen, ilman tahdotonta rajoittamista. Jokaisen ihmisen integriteettiä kunnioitetaan, eikä häneen kosketa ilman hänen omaa suostumusta tai tahtoa, jos hän ei tee mitään sellaista joka on vaaraksi hänelle itselleen, tai muille asukkaille.

Toiminnan kehittäminen

Iirisrinteessä kehitämme Omakoti-mallia. Joka perustuu ajattomaan malliin. Ajattomassa mallissa suoriudutaan arjesta ilman kelloa. Asiat ja päivän suoritteet tehdään silloin kun se on kullekin asukkaalle suotuisin ajankohta.

Asiakkaan kunnioitus

Eettisesti hyvälle asiakastyölle on ominaista huolenpito ja turvallisuus sekä ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden, yksityisyyden ja integriteetin kunnioittaminen inhimillisessä hoitosuhteessa. Huolenpitoa ja ihmisarvoa voidaan pitää keskeisimpinä arvoina. Ihmisarvoon vedoten ihmisellä on oikeus omaan elämäänsä: itsemääräämisoikeus, oikeus yksityisyyteen ja integriteettiin. Asiakkaalla on oikeus omiin ajatuksiin ja tunteisiinsa sekä omaan vakaumukseensa. Oikeus sosiaaliseen integriteettiin pitää sisällään oikeuden omiin ihmissuhteisiin.Tarjoamme toimintakykyä ylläpitävää ja aktivoivaa toimintaa.

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA

Perhekoti Iirisrinne